ELİT DİZAYN - Yönetim Anlayışımız


Yönetim Anlayışımız

İnşaat projeleri hiyerarşik yapıları gereği genelde emir komuta anlayışı ile yöneltilmektedir. Bu yaklaşım; katılımcılar arasındaki iletişimi sınırlamasından dolayı her bir katılımcının sadece kendi görevine odaklanarak projenin toplam başarısını ihmal etmelerine sebep olmaktadır.
Elit Dizayn olarak ise projelerin toplam başarısı için bütünleşik bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Bu anlamda; projelerin bütün süreçlerinde birbirleriyle etkileşimli bütün katılımcıları bir araya getirerek aradaki iletişim kopukluğunu gidermekte ve sorunlara karşı etkili çözümler üretmekteyiz.
Bu yaklaşım; müşterinin koordinasyon yükünü azaltmasının yanında diğer katılımcıların yetki ve sorumluluklarını arttırarak proje başarısını ortak hedefleri olmasını sağlamaktadır.