ELİT DİZAYN - Kalite Anlayışımız


Kalite Anlayışımız

İnşaat sektöründe kalite, binaların tasarlandığı gibi işlev görmesi halinde sağlanmaktadır. Gerek sektördeki malzeme çeşitliliği gerekse üretimin temelde insan gücüne dayanıyor olması, inşaat projelerinde kaliteyi ulaşılması zor bir hedef haline getirmektedir.
Firmamız bu zorlukları aşmak adına iki aşamadan oluşan bir kalite anlayışı benimsemektedir. Bu kapsamda öncelikle; planlama sürecinde işverenin isteklerini en iyi şekilde karşılayacak tasarım gerçekleştirilerek uygun malzemeler seçilip tasarım kalitesi belirlenmektedir.
Uygulama aşamasında ise etkin ve zamanında denetimlerle işçilik kalitesi kontrol edilerek tasarım kalitesinin güvencesi sağlanmaktadır.