ELİT DİZAYN - Danışmanlık Hizmetleri


Danışmanlık Hizmetleri

İnşaat projeleri farklı uzmanlıklara sahip birçok katılımcının dahil olduğu karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunun yanında; planlama sürecinde belirsizliklerin tam olarak tespit edilememesi projelerin belirlenmiş süre, maliyet ve kalitede tamamlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı “Proje Yönetimi” kavramı inşaat sektöründe de giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda; Elit Dizayn olarak işverenlerin projelerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri adına aşağıdaki belirtilmiş olan Danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız;

• Sözleşme yönetimi
• Süre yönetimi
• Maliyet yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Tedarik yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi